Bugün, toplumda çeşitli görev ve sorumluluklar alacak olan gençlerimizin büyük çoğunluğu ailesiyle birlikte yaşadığı şehrin dışındaki bir şehirde yükseköğrenimini sürdürmektedir.  Dolayısıyla öğrenci yurtları, gençliğin eğitiminde büyük etken olmaktadır.