Tıp literatüründe otitis media olarak adlandırılan orta kulak iltihabı, kulak zarının arkasında yer alan ve insanların sesleri duymasını sağlayan küçük kemiklerin titreştiği orta kulak adı verilen kulak odasının