Müzik insanlarla uzun bir dönemdir var olmaktadır. Her ne kadar dönemden döneme değişiklik gösterse, farklı müzik akımları ortaya çıksa da müzik daima vardır ve varlığını devam ettirecektir. Nasıl