Yerleştirmenin (“implantasyon”) yapılacağı bölgenin neresi olacağı ve buraya hangi bölgeden girilerek ulaşılacağı, hasta ve cerrahın karşılıklı müzakeresi sonucunda karara bağlanacak bir meseledir. Büyüklük ve hacim açısından belirginlik arz