Çocuklarda doğuştan kalp hastalığı riski nedir? Türkiye’de toplam doğurganlık hızı yüzde 2,0-2,4 (20-24 ppm). Yılda yaklaşık 1.500.000 (1.5 milyon) bebek doğmaktadır. Doğuştan kalp kusurlarının görülme sıklığının yüzde 0,8