Endometriozisin kalıcı tedavisi yoktur. Bunun nedeni endometriozisin 2 yıl içinde tekrarlama oranının yaklaşık yüzde 20 olması ve hangi tedavi verilirse verilsin kişiye göre değişmekle birlikte dönemle riskin artmasıdır.