Çocuklarda; Erken teşhis ve tedavi ile ambliyopi ile baş etmek mümkündür. Bu, körlüğün erken çocukluk döneminde (8-9 yaş) tedavi edilebildiği kritik bir dönemdir. Önce tembelliğe neden olan hastalık