İş ve sosyal güvenlik hukuku sertifikası ne işe yarar?

İş ve sosyal güvenlik hukuku sertifikası özel bir sertifika biçimidir. Yani tematik olarak değerlendirilebilecek alanlardandır. Öncelikle dilerseniz eğitimin içeriğine bakalım.iş ve sosyal güvenlik hukuku sertifikası, sosyal güvenlik hukuku sertifikası almak, sosyal güvenlik hukuku sertifikası nereden alınabilir

 1. İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler
 2. İş Hukukunun ve 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Uygulama Alanı
 3. İş İlişkisinin Kurulması
 4. İş İlişkisinin Ücret Yönünden Düzenlenmesi
 5. İş İlişkisinin Zaman Bakımından Düzenlenmesi
 6. İş İlişkisinin Kişiler Bakımından Düzenlenmesi
 7. İş İlişkisinin Son Bulması ve Sonuçları
 8. Sendikaların Kurulması ve Yönetilmesi
 9. Sendika Üyeliği ve Güvencesi
 10. Sendikaların Faaliyetleri, Mali Yapısı, Denetimleri ve Son Bulmaları
 11. Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması, Hükümleri ve Uygulama Alanı
 12. Toplu İş Uyuşmazlığı ve Barışçı Çözüm Yolları
 13. Toplu İş Uyuşmazlıklarının Grev ve Lokavtla Çözümü
 14. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Sigortaların İşleyişi
 15. Sosyal Sigorta Kolları
 16. Genel Sağlık Sigortası

16 ana başlıkta verilen bu eğitimler ve bu sertifika alındığında kişinin mevcut gerçekliği şu şekilde değişecektir.

 • Kişi hiç bir şey olmasa bile en azından bir sertifika sahibi olacaktır. Ülkemizde her geçen gün bir özel ya da devlet üniversitesi açılırken, hemen herkesin üniversite mezunu, doktor, mühendis, avukat olduğu ama buna rağmen işsizler ordusunun arttığı günümüz şartları altında bu diploma sizin elinizi güçlendirecek ve rakiplerinize karşı sizi avantajlı duruma getirecektir.
 • Olayın bir başka yönü, alınan bu sertifika(İş ve sosyal güvenlik hukuku sertifikası)  sizi belli bir alanda uzmanlaştırmış olacaktır. Ülkemizde yaşanan iş kazaları ve buna bağlı olarak ölümler, yaralanmalar, yangınlar göz önüne alındığında, iş güvenliği konusu ilerleyen ve önü açık olan bir sektördür. Bu konuda uzmanlaşmış, eğitim almış insanlara gereksinim vardır. Bu eğitim programları sonucu alınan bu sertifika ve bu uzmanlık alanı ile ülkemizde ciddi bir açık kapanacak ve firmalar doğru bilgilenmiş olacaktır
 • Bu sertifika sonucu danışmanlık yapmak ve İş ve sosyal güvenlik hukuku danışmanı olarak çalışmak mümkündür. Bu ise başlı başına bir iş alanıdır. İş yelpazesi oldukça geniştir. Sendikalara, fabrikalara, kurumsal kimliği olsun olmasın iş yerlerine, sivil toplum kuruluşlarına, hatta siyasi yapılanmalara danışmanlık yapmak mümkündür. Birden farklı iş alanına hitap eden bir sektör olduğundan bu alandan çok iyi kazançlar elde etmek mümkündür. İş ve soysal güvenlik hukuku sertifikası keşfedilmemiş ve size yeni iş sahaları açacak özel bir alandır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir