Çikolata Kisti (Endometrioma) Tedavisi

Endometriozisin kalıcı tedavisi yoktur. Bunun nedeni endometriozisin 2 yıl içinde tekrarlama oranının yaklaşık yüzde 20 olması ve hangi tedavi verilirse verilsin kişiye göre değişmekle birlikte dönemle riskin artmasıdır.

İlaç tedavisi veya ameliyat gibi tedavinin amacı varsa şiddetli ağrı ve kısırlığı gidermek ve kadının hamile kalmasını sağlamaktır. Hangi tedavinin uygulanacağı kararı, hastalığın şiddetine, neden olduğu sorunlara ve hastanın diğer özelliklerine bağlıdır.çikolata kisti

Çikolata kisti ameliyatı (endometrioma)

Kapalı (laparoskopik) cerrahi hem sonuç hem de hasta konforu açısından karın açmaya göre daha iyidir. Operasyon sırasında yumurtalıklara zarar vermemek, yapışıklıkları açmamak ve diğer endometriozis odaklarını yok etmemek için çikolata kistleri çıkarılmalıdır.

Operasyon sırasında yumurtalıkların kapasitesine zarar vermemek için mümkünse atravmatik yöntemlerle yapılmalıdır.

Muayene sırasında herhangi bir şikayeti olmayan ve yanlışlıkla çikolata kisti olan hastaların takibi için en iyi yaklaşım budur. Ca125 seviyesinin yüksek veya kistin 5 cm’den büyük olduğu durumlarda ameliyat düşünülebilir.

Preoperatif yumurtalık kapasitesi ultrason ve AMG ölçümleri ile değerlendirilmeli ve düşük yumurtalık kapasitesi olan ve çocuğu olmayan kadınlarda ameliyattan olabildiğince kaçınılmalıdır.

Endometriozisin semptomları nelerdir?

Endometriozis yani çikolata kisti dünyada ve ülkemizde kadınlarda oldukça sık görülen hastalıklardan biri olup son tanıdır. Hemen hemen her on kadında bir görüldüğü bilinmekte ve yaygınlaşmaktadır.

Endometriozis bazı hastalarda herhangi bir belirti vermeden ilerleyebilse de bazı hastalarda ciddi şikayetlere neden olabilmektedir. Hastanın rutin muayenesi sırasında yumurtalıklarda çikolata kisti veya bağırsakları kaplayan zarlarda veya bağırsaklar ile rahim arkası arasında nodüler bir lezyon olarak görülebilir.

Endometrial implantlar (hastalıklı doku) en sık nerede bulunur?

Endometriozis en sık yumurtalıklarda görülür, ancak aşağıdaki gibi diğer lezyonlarda da bulunabilir:

Fallop tüpleri

Rahmi destekleyen bağlar

Bağırsaklar

Mesane

Vajina

Vajina ve rektum arasındaki iç boşluk (bağırsaklar)

Rahmin dış çevresi

Kasık boşluğunun çevreleyen sınırları

Karın ameliyatından yara izleri

Her 10 kadından birinde görülebilen çikolata kisti, bu rahatsızlığı olan kişiler için hayatı çok zorlaştırabilen bir durumdur. Ayrıca hastalığın neden olduğu şikayetler diğer jinekolojik rahatsızlıklara benzer olduğu için doğru teşhis ve tedavinin alınması süreci uzun zaman alabilmektedir.

Endometriozis, aşırı yorgunluk ve yapılan işe odaklanamama gibi beklenmedik semptomlarla kendini gösterebilir, bu da pek alakalı sayılmaz.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir