7 soruda bebeklerde ve çocuklarda kalp hastalıkları!

Çocuklarda doğuştan kalp hastalığı riski nedir?

Türkiye’de toplam doğurganlık hızı yüzde 2,0-2,4 (20-24 ppm). Yılda yaklaşık 1.500.000 (1.5 milyon) bebek doğmaktadır. Doğuştan kalp kusurlarının görülme sıklığının yüzde 0,8 olduğu göz önüne alındığında, her yıl 12.000 bebek kalp hastalığı ile doğmaktadır. Pediatrik kalp cerrahisi yapan merkezlerin az olması nedeniyle doğan 12.000 bebekten yalnızca 2.000’i ameliyat şansı bulabiliyor.bebek hastalıkları

Hem annesi hem de babası kalp hastalığı olan bir çocuk kalp hastalığına aday mıdır?

Anne-babası kalp hastalığı olan her çocuk kalp hastalığına aday değildir, ancak çok nadiren doğuştan kalp hastalığı olan annelerin çocuklarında da aynı hastalık görülür. Anne veya babasında bilinen bir doğuştan kalp hastalığı olan çocuklar, fetüste aynı patolojinin görülme olasılığı az olsa bile, anne karnındayken izlenmelidir. Böylelikle gerekebilecek kalp müdahalesi için çok geç kalmayacak, kalp anormalliği düzeltilemeyecek kadar şiddetli ise gebelik sonlandırılabilecektir.

Yüksek riskli çocuklarda hangi yaşta kalp muayenesi yapılmalıdır?

Her yeni doğan bebek, doğumda bir çocuk doktoru tarafından düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bazı kalp ameliyatları zamanla sınırlıdır. Bu nedenle aile hastalığı geç fark ederse çocuk ya yakın gelecekte gerekli kalp ameliyatı olamayacağı için hayatını kaybedecek ya da ideal olmayan başka bir ameliyat olmak zorunda kalacaktır. ve yaşamı boyunca bundan acı çekecektir. Doğumda çocuk doktoru tarafından muayene edilemeyen bebeklerin mutlaka doğru zamanda muayene edilmesi gerekir çünkü birçok kalp rahatsızlığı yıllarca herhangi bir belirti göstermeyebilir.

Türkiye’de en çok kalp hastalığı olan çocuklarda görülüyor?

Türkiye’de çocukluk çağı kalp hastalığı ile ilgili genel bir bilgi tabanı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, pediatrik kalp cerrahisinin sıklıkla uygulandığı kliniklerde görülen en yaygın anormallik, genellikle kalpte açıklık olarak adlandırılan, kulakçıklar ve ventriküller arasındaki açıklıktır. Ancak akciğer damarlarının darlığı, akciğer damarları ve inversiyon nedeniyle ortaya çıkan vücut, kalpte bir açıklıkla akciğere giden damarın dar veya tam tıkanması gibi patolojiler yaygındır.

Bir çocuk hangi yaşta kalp ameliyatı olabilir?

Çocuklara ve bebeklere yönelik operasyonlarda yaş veya kilo kısıtlaması yoktur. İhtiyaç sahibi bebekler doğum sırasında bile ameliyat edilebilir. 500-600 gram ağırlığındaki prematüre bebekler bile ameliyat edilmektedir. Bazı kliniklerin “ameliyat için 5 kg veya 10 kg bebek, ondan sonra onu ameliyata alalım” gibi yorumlar, kliniklerin çocuk cerrahisindeki deneyimsizliğinden kaynaklanıyor ve ameliyatı bekleyen bebekleri hayatı tehdit edici bir duruma sokuyor.

Çocuğunuzun kalp hastalığı olup olmadığını nasıl anlarsınız?

Bir bebekte şüpheli bir kalp hastalığı, ilk olarak bebek anne veya biberonu iyi emdiğinde ortaya çıkar. Bebek çabuk yorulur ve morarma olabilir. Takip eden aylarda aile, bodur büyüme ve kilo alamama konusunda şüphelenmeye başlar. Semptomlar her kalp patolojisi için farklılık gösterse de, sonraki aşamalarda bayılma, morarma artması, yoksulluk ve azalmış özürlülük görülebilmektedir.

Kalp yetmezliği olan bir çocuk ne yapabilir?

Kalp nakli toplumunda sağlıklı bir kalp implante edildikten sonra sorunun ortadan kalkacağına inanılsa da gerçek farklıdır. Kalp nakli hastaları, vücudun kalbi reddetmesini önlemek için yoğun ilaçlar almak zorundadır. Ancak kalp nakli hastalarının yarısından fazlası 10 yıl içinde hayatını kaybediyor.

Türkiye’de çocuklar neden kalp nakli oluyor?

Kalp nakli, yaşam kalitesinden ödün vermeden uzun yıllar kendi kalbi ve gerekli müdahalelerle yaşayabilen çocuklarda akla gelmemesi gereken bir seçenektir. Bununla birlikte, bazı onarılamaz kalp anormallikleri olan pediatrik hastalarda kalp nakli son seçenek olarak düşünülebilir. Bu aşamadaki en büyük zorluk, bebeğe veya bebeğe uyacak bir kalp ölçüsü bulmaktır. İyimser bir bakış açısıyla ülkemizde yılda 50-70 kalp nakli yapılmakta olup, tespit edilen kalplerin çoğu yetişkin boyutunda kalplerdir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir