Sindirim açısından dişlerin önemi büyüktür. Bundan dolayı diş sağlığına gereken önem gösterilmelidir. Dişlerinizde çürük var ise mutlaka müdahale edilmelidir. Çünkü çürük dişler diğer sağlam dişlerin de yapısını zaman